Geachte ouder/verzorger, van de kinderen van de Valentijnschool,

We zijn verheugd dat twee ouders zich als kandidaat hebben aangemeld om zitting te willen nemen in de Medezeggenschapsraad. Daarmee is de MR-verkiezing een feit. Aangezien er dit jaar 1 vacante plek is, volgen er verkiezingen.

U kunt beslissen wie de MR, namens de ouders komt versterken.

Uit ieder gezin mag een stem worden uitgebracht, gelijk aan het aantal vacante plekken. Dat houdt in dat u één stem kunt uitbrengen.U kunt het stembiljet tot en met 15 oktober 2012 tot 15.00 uur deponeren in de stembus bij de administratie.

Biljetten ingeleverd nà 15 oktober 15.00 uur kunnen niet meer in de telling worden meegenomen.

Alvast hartelijk dank voor uw stem!