Hier onder staan de protocollen die door de Valentijnschool worden gehanteerd:

Werkwijzer heropening Covid 19

Protocol Opstart school ten tijde van Covid 19protocol

Gedragsprotocol

Hoofdluisprotocol

Pestprotocol

Protocol Huiselijk geweld

Protocol kinderen met allergieën

Protocol medicijngebruik

Rouwprotocol

Verzuimprotocol

Protocol informatieplicht gescheiden ouders en bijlage

Protocol begaafde leerlingen

Protocol ernstige rekenproblemen en dyscalculie 2017

Protocol mobiele telefonie

Gedragscode kleding

Regels en afspraken bij het reizen met het openbaar vervoer

Klik op de links om ze te openen en te lezen

Klik hier voor plannen en verslagen