De schoolmaatschappelijk werker is maandag en dinsdag op school aanwezig. Zij kan samen met u, uw kind of iemand van de school hulp bieden bij problemen. Bij vragen over opvoeding of indien u problemen met uw kind ervaart, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht, de intern begeleider of de ouderconsulent. Zij kunnen u mogelijk doorsturen. Zij kan u ook adviseren met uw financiële-, huisvestings- of relatieproblemen. Alles wat u met haar bespreekt, is vertrouwelijk. Zonder uw toestemming zullen er dus geen gegevens aan derden of aan de school worden verstrekt. Via de administratie van de school (010-4761184) kunt u een afspraak maken. Bij noodgevallen kunt u direct bellen met Katarina Hrabovski op nummer: 06 288 35 884.