Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie. Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten!

Het Jeugdfonds vergoedt sportlessen tot maximaal 280,- euro per jaar en culturele lessen tot maximaal 500,- euro per jaar en eventueel huur van muziekinstrumenten bij de muziekschool. Attributen zoals kleding en andere sportspullen of -attributen worden niet vergoed. De vergoedingen zijn voor een jaar lang -liefst wekelijkse- lessen bij erkende sport- of cultuuraanbieders. Voor kortere programma’s wordt eerst overlegd met de coördinatoren. Het Jeugdfonds vergoedt ook het Zwemdiploma A bij erkende zwemverenigingen voor kinderen vanaf 5 jaar.

De spelregels;
• Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam ondersteunt kinderen (0 t/m 17 jaar oud) die in de gemeente Rotterdam wonen, dat is ook Rozenburg, Hoek van Holland, Hoogvliet en Pernis.
• Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt lesgeld of contributie wanneer de ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau, of in een schuldsaneringstraject zitten en andere financieringsmogelijkheden ontbreken. De richtlijn die we hiervoor hanteren is 130% van het wettelijk sociaal minimum. Deze bedragen zijn zonder toeslagen.
• Een inkomen hebben van maximaal € 1600,- netto voor alleenstaande ouders en € 1800,- voor twee-ouder gezinnen. Huishoudens met een hoger inkomen die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank kunnen in overleg met het fonds een aanvraag bij ons indienen.
• Ouders en kinderen/jongeren kunnen zelf géén aanvraag doen.
• De aanvragen worden gedaan door de Lekker Fit docenten.
• De Lekker Fit docenten motiveren de aanvraag en geven korte informatie over de financiële situatie van de ouder(s) en of verzorgers. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld.
• Aanvragen worden gedaan voordat de lessen beginnen.