Op de Valentijnschool ontvangt u drie keer per jaar informatie over de vorderingen van uw kind. In november vindt er een voortgangsgesprek plaats. Daarnaast ontvangt u in februari en juli een rapport van uw kind, wat met u besproken zal worden. De daarin vermelde cijfers en beoordelingen worden gebaseerd op methode gebonden werk en toetsen. Bij het rapport treft u een uitdraai van ons leerlingvolgsysteem. Hierin staan de resultaten van de methode onafhankelijke Citotoetsen die een of twee keer per jaar worden afgenomen.

De diverse onderdelen worden in het rapport beoordeeld met:

G = Goed
RV = Ruim voldoende
V = Voldoende
M = Matig
O = Onvoldoende
Z = Zwak

 

Cito leerlingvolgsysteem toetsen

I = ver boven het gemiddelde
II = boven het gemiddelde
III = de gemiddelde groep leerlingen
IV = onder het gemiddelde
V = Onvoldoende
Z = ver onder het gemiddelde