Richtlijnen Ouders Parro App

  • Minimaal 1x per week wordt er een bericht verstuurd door de groepsleerkracht. Leerkrachten kunnen afspraken voor de komende dagen doorgeven via de app; bijvoorbeeld oudergesprekken, uitjes, spullen meenemen, vraag om hulp, leuke mededelingen of foto’s.
  • Op maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 uur – 17.30 uur kan er persoonlijk contact plaatsvinden tussen de leerkracht en de ouder. Dit is nog niet verplicht voor de leerkracht. (Of er contact is buiten deze tijden inclusief weekend is ook leerkracht afhankelijk, geen contact meer na 20.00 uur). Onze leerkrachten staan het grootste gedeelte van de dag voor de klas. We streven naar een vlotte communicatie, maar leerkrachten zijn niet verplicht om onder schooltijd te reageren op uw bericht. Stuur een leesbevestiging naar de leerkracht na het lezen van een persoonlijk bericht. De leerkracht zal ook een leesbevestiging sturen op een bericht van een ouder.
  • Ziekmeldingen via de administratie doorgegeven voor 8.30 uur. U kunt de leerkracht via de app meer informatie geven over de afwezigheid van uw kind.
  • Planning voor de komende 2 weken vanaf groep 5 wordt via een foto geappt. Het huiswerk dat gemaakt of geleerd moet worden, staat in de agenda van de leerling vanaf groep 8. Data van toetsen wordt doorgegeven via het planbord in de klas. Wijzigingen onder voorbehoud.
  • Er wordt geen huiswerk doorgegeven door de leerkracht via de app als het door uw kind wordt vergeten of is kwijtgeraakt.
  • Huiswerk/te laat-briefje wordt als briefje meegegeven. Ouder kan hiervan een herinnering ontvangen via de app.
  • Het doorgeven van een bericht van een ouder aan uw kind tijdens schooltijd verloopt via de administratie. (Denk aan alleen naar huis, BSO, opa of oma komt het kind ophalen)
  • Dagen waarop een leerkracht niet werkt; wordt contact gelegd met de andere leerkracht.
  • De voortgang van de leerling wat betreft persoonlijke zaken, gedrag en resultaten wordt niet via de app gecommuniceerd. Bij bijzonderheden neemt de ouder zelf contact met de leerkracht.
  • We verwachten van ouders, dat de informatie via de parro-app gelezen wordt. Mocht dit – om wat voor reden dan ook – niet lukken, dan gaan we graag met u in gesprek.

Parro berichten kunnen ook zonder smartphone worden gelezen. U kunt hiervoor voor inloggen op de website talk.parro.com

Presentatie Parro en Ouderportaal