Een goed en passend resultaat in een prettig klimaat met aandacht voor de talenten van ieder kind.

 

Als kinderen plezier hebben in school leren en presteren zij beter. De school hecht veel waarde aan een goede en veilige sfeer, waarbij de samenwerking tussen kind, ouder en school de basis is.

Ons team van professionele leerkrachten en deskundigen geeft kwalitatief goed onderwijs. Er is ruimte voor eigen initiatief van leerkrachten, waarbij zij goed kijken wat ieder kind nodig heeft. Wij werken toekomstgericht vanuit onze kernwaarden: plezier, ontwikkeling, verbondenheid en samenwerking.

Middels de visie van De Vreedzame School ontwikkelen de kinderen zich tot verantwoordelijke en zelfstandige  burgers die op een prettige manier met elkaar omgaan.

Wij bieden al onze kinderen leertijduitbreiding aan. Wij zijn een Lekker Fit School, een Gezonde School, een Brede School, een Wijkmuziekschool en een Schoolsportvereniging. De kinderen krijgen  een gevarieerd aanbod, waarin aandacht is voor cognitie (hoofd), betrokkenheid en passie (hart) en concreet aan de slag gaan (handen). Hierdoor ervaren de kinderen waar hun talenten liggen en ontdekken zij nieuwe interessegebieden. Dit stimuleert de brede ontwikkeling.

Samen met de peuterspeelzaal De Dolfijn zijn wij ook een Voorschool in Delfshaven. Met alle betrokkenen zijn we een school, waar we trots op zijn. Nieuwsgierig geworden? Maak snel een afspraak om langs te komen!