Lekker Fit Bassisonderwijs

Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zet de gemeente Rotterdam zich in om overgewicht en bewegingsarmoede bij Rotterdamse kinderen tot en met 12 jaar tegen te gaan.

De Valentijnschool is een LekkerFit! Basisschool. Dit betekent dat de school een gezonde en actieve leefstijl belangrijk vindt. Een gezonde leefstijl biedt uw kind de ruimte om langer en gezonder te leven en hun talenten te kunnen ontwikkelen. Dit merkt u aan het voedingsbeleid, veel aandacht voor sport en bewegen en de extra begeleiding die aangeboden wordt op basis van metingen.

Bij de inschrijving heeft u toestemming gegeven voor het meten en wegen van uw kind en het verwerken van deze gegevens. De gemeente en de school hebben passende maatregelen genomen, zodat de gegevens van uw kind volgens de AVG verwerkt worden. Als u uw toestemming op een later tijdstip wilt intrekken, mailt u dan de directie van de school.

Op de Valentijnschool wordt er extra aandacht besteed aan een gezonde en actieve leefstijl van alle leerlingen. Overgewicht staat een gezonde ontwikkeling van kinderen in de weg. Met Rotterdam Lekker Fit! brengen we kinderen in beweging en maken we de keuze voor gezond eten een stuk makkelijker. Hoe wordt dit allemaal gerealiseerd op de Valentijnschool?

Bewegen
Alle groepen krijgen 2 x in de week, onder schooltijd, bewegingsonderwijs aangeboden door een vakkracht. De groepen 5/6 krijgen 1x bewegingsonderwijs en 1x zwemonderwijs in de week. Verder zijn er beweegmomentenbij de Meer Leertijdlessen, bij de TSO en tijdens de leswisselingen in de groep..

MRT
Voor kinderen die minder vaardig zijn in de gymles bieden wij extra gymlessen aan. De lessen worden gegeven door een vakkracht. Tijdens deze lessen krijgen de kinderen, die hiervoor in aanmerking komen, extra aandacht wat betreft motorische vaardigheden. Zij worden geholpen om hun achterstand op de rest van de groep te verkleinen. Lekker Fit! basisonderwijs

Gezonde traktatie
Binnen de Valentijnschool hanteren wij een traktatiebeleid onder het motto “Eén is genoeg en klein is oké!”. Hiermee willen we ouders en leerlingen bewust maken dat calorierijke traktaties kunnen worden vervangen door ‘gezonde’ alternatieven. Een week voor de verjaardag krijgen de kinderen een ‘Hoera bijna jarig’ –kaart. Op die kaart staan de aantallen kinderen die in de groep zitten en er staan richtlijnen en tips op. In de aula hangt een kaartenrek vol leuke ideeën voor een ‘gezonde’ traktatie.

Water en fruit
Genoeg drinken is heel belangrijk. Het houdt het lichaam gezond, voorkomt hoofdpijn en helpt zelfs bij de concentratie in de les. Minimaal twee grote glazen per dag is de norm die wij hanteren. In de gymzaal stimuleren wij de kinderen om een bidon met water mee te nemen. De flesjes mogen ook in de klas gebruikt worden. In de ochtendpauze eten alle kinderen fruit. Lekker Fit! boekje
Er zijn jaarlijks theorielessen en workshops over gezonde voeding, gezonde keuzes en bewegen. Die op een interactieve manier met de kinderen, leerkrachten en ouders worden beleefd.

School diëtiste
In het kader van ‘Lekker Fit’ worden alle kinderen van groep 1 t/m 8 tijdens een gymles door onze school diëtiste gemeten en gewogen. Wij bekijken anoniem met de GGD of het kind een gezond gewicht heeft a.d.h.v. het BMI. Wanneer blijkt dat een kind iets te zwaar of veel te zwaar is voor zijn/ haar lengte, dan worden ze uitgenodigd voor een gratis consult bij ons op school. Tijdens het eerste gesprek wordt het kind in het bijzijn van de ouders weer gemeten en gewogen, om te kijken of er in de tussentijd geen veranderingen hebben plaatsgevonden (bv. een groeispurt).