In sommige gevallen kunt u extra verlof aanvragen.

Lees hier de regelgeving van het Ministerie van onderwijs, cultuur en Wetenschappen (leerplicht)

Langs deze link kunt u een aanvraagformulier downloaden. Dit formulier moet u ingevuld bij de directie inleveren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de directie.

 

Logo-Ministerie-OCW-groot