Wanneer logopedie op school?
De logopedist onderzoekt en behandelt kinderen met taal-, lees-, spraak-, -stem en stotterproblemen. Wanneer de taal niet goed wordt beheerst of er is sprake van een moeilijke uitspraak/articulatie staat dit de communicatie en het leerproces in de weg. De logopedist kan uw zoon of dochter hierbij helpen.

Therapeuten
De logopedisten op de Valentijnschool zijn Dunja Allal El Bakhti en Zahra el Yagoubi. Dunja is op de maandag, dinsdag en donderdag aanwezig op het hoofdgebouw. Zahra is op maandag tot en met donderdag aanwezig op het hoofdgebouw en de dependance. Zij zijn beiden werkzaam bij Centrum voor Logopedie. Meer informatie over Dunja en Zahra kunt u vinden op de website van Centrum voor Logopedie (www.centrumvoorlogopedie.nl), onder het kopje ‘medewerkers’.

De behandeling
Bij de start van een behandeling wordt onderzoek gedaan met behulp van verschillende taal- en articulatietesten. De afspraak is iedere week en duurt 25 minuten. Het tijdstip van de behandeling kan wekelijks verschillen. De totale behandelduur wisselt per persoon. Gebruikelijk is dat u thuis oefent en de oefeningen bewaart in een ‘logopediemap’. Na beëindiging van de behandeling wordt er een behandelverslag gestuurd naar uw huisarts.

Afspraken
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren te worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt 75% van het door de zorgverzekeraar vergoede behandeltarief. Meer hierover kunt u lezen in de behandelovereenkomst.
U bent van harte welkom om de behandeling bij te wonen.

Tarieven en verzekering
Voorafgaand aan de eerste afspraak vraagt u aan uw dokter een verwijsbrief voor logopedie. Met ingang van 2006 bent u verplicht zich te verzekeren. U bent verantwoordelijk voor het betalen van de premie. De vergoeding van logopedie is opgenomen in de basisverzekering.
Verandert u van verzekering? Geef dit op tijd door aan de logopedist!

Rechten en plichten
Afspraken over betaling en uitwisseling van gegevens worden vastgelegd in de behandelovereenkomst. Deze neemt de logopedist samen met u door tijdens het intakegesprek. Voor het intakegesprek dient u naast de verwijzing van de (huis)arts een geldig legitimatiebewijs van uw kind mee te nemen.

Meer informatie?
Als u meer informatie wenst, neem gerust contact op! U kunt langslopen op de eerste verdieping van de Valentijnschool. Op onze website www.centrumvoorlogopedie.nl, kunt u meer informatie vinden over de praktijk, maar ook handige links voor bijvoorbeeld oefenwebsites.

Dunja Allal El Bakhti

06-15146380

Zahra el Yagoubi

06-14802566