Op 11 oktober 2011 zijn de groepen 6 naar de moskee geweest. Groep 6c vertelt:
“Het was heel leuk en interessant. De moskee is heel mooi van binnen.
Ik heb geleerd dat er twee dingen zijn die een moskee vormen: een Mihra en de Mimber.
Je moet ook eerst je handen, gezicht en voeten wassen.
Imam is een Marokkaanse of Turkse pastoor. Op vrijdag is het altijd feest in de moskee.
Bij Christenen is de feestdag op zondag.”

De 6 geloofspunten zijn:
1. Geloof in God (Allah)
2. Geloof dat er een leven is na de dood
3. Geloven in profeten
4. Geloven in engelen
5. Het geloof in de Koran
6. Geloof in het lot, zowel goed als kwaad.

En de vijf zuilen zijn:
1. Vasten
2. 5 keer per dag bidden
3. 41% van je geld aan arme mensen geven
4. Geloven in Allah
5. Naar Mekka reizen als je geld hebt.

Groetjes groep 6c