Dinsdag 4 februari heeft de informatie-avond voor de ouders van groep 7 en 8 plaatsgevonden m.b.t de overgang naar het voortgezetonderwijs.

Ruim 50 ouders hebben de avond bezocht. Mocht u alsnog interesse hebben in de informatie, dan kunt u een kopie ontvangen van onze medewerker ouderbetrokkenheid, Sahila.