Nieuwe bezetting MR

Voor de vacature van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad was 1 aanmelding. Henry koster neemt zitting in de oudergeleding voor een periode van 3 jaar. Ook in de personeelsgeleding was 1 vacature, Yentl van Til neemt zitting voor een periode […]