De Valentijnschool is geselecteerd om deel te nemen aan de (voorbereidingen) van de pilot ‘Onze toekomst verbinden’. De lancering van het programma was door burgemeester Aboutaleb. Dit is een programma van de Erasmus Universiteit waardoor ook leerlingen op de basisschool al op jonge leeftijd kennismaken met een academische omgeving. We gaan ervan uit dat uiteindelijk alle groepen lessen zullen krijgen die worden gegeven door universitaire docenten. In schooljaar 2022-2023 zullen leerlingen uit de bovenbouw ook gastcolleges volgen op de campus van de universiteit. Tijdens de voorbereiding van deze pilot is de input van leraren, leerlingen en ouders meegenomen.
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.